suspisti

suspisti
suspìsti intr. 1. Ser spiečiui susimesti, suspiesti. 2. NdŽ, Ser susieiti į būrį, susiburti, susispiesti, susirinkti: Suspinta žmonių . | prk.: Iš kur visos tos naujienos suspito šitame vertime? J.Jabl. | refl.: Visos bėdos susispiñta, nebė[ra] gerų metų Krš. 3. smarkiai ko imtis, sukrusti, suskasti ką daryti: Norėjo jiejie suspìsti veseliją padaryti J. Visi suspìto klausti 1. Raibosios ir žaliosios [varlės] – visos, krames iš vandens iškišusios, suspito kurkti LzP. Kiti miesčionys suspito kaip skruzdėlės išspardytame skruzdyne Kel1881,163. 4. supulti, sušokti: Suspìto visi mušti, t. y. supuolė J. \ spisti; apspisti; atspisti; išspisti; nuspisti; paspisti; praspisti; prispisti; suspisti; užspisti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • suspįsti — intr. Rtr, BŽ166 1. LD301, Ser imti spindėti, šviesti: Buvo suspìndusios kelios žvaigždės NdŽ. Iš pradžių lijo, o paskui suspindo švelni mėnesiena J.Dov. | prk.: Dėkingumu suspindo juodos merginos akys J.Avyž. 2. sušvisti atmušama šviesa:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suspisti — suspi̇̀sti vksm. Iš kur̃ tų̃ žmonių̃ tiek suspi̇̀to? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suspįsti — suspįsti, suspį̃sti vksm. Aukštai̇̃ dangujè suspįsta, suspį̃sta žvai̇̃gždės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suspįsti — suspįsti, suspį̃sti vksm. Aukštai̇̃ dangujè suspįsta, suspį̃sta žvai̇̃gždės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apspisti — apspìsti Š; L 1. tr. K, Rtr apgulti spiečiui, apspiesti: Sode kad apspìto bitės – vos pabėgau Sv. ║ būti spiečiaus apspiestam: Jis apspìtęs visas bičių i stovia išsiskėtęs Jrb. 2. tr. Š, Klk, Šll, Šln, Dkš, Ds, An apstoti iš visų pusių,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspįsti — tr., apspį̃sti Rtr, NdŽ 1. Rtr apšviesti (spinduliais). 2. NdŽ apakinti (spinduliais). spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspisti — atspìsti intr. 1. J, Rtr ateiti, atskristi spiečiui, atspiesti. 2. sklindant, plintant į visas puses ateiti, pasiekti: Vanduo atspìto į pievas, dirvas par patvynį, t. y. skliundžiumis išėjo upis į platumą J. Tešla kildama atspiñta toli J. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspįsti — intr. Skr, atspį̃sti Rtr, Š, NdŽ 1. Š, LVI195, Rtr, NdŽ, Ser, Jrb atsklisti šviesos spinduliams, atspindėti: Saulė spįste atspìndo spinduliais po lietaus J. Atspįsta iš marių spindulys į dangų kaip žvaigždė didžiausia DS311(Stak). 2. atsimušti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspisti — išspìsti intr. DŽ išėjus iš kur išsklisti, pasipilti: Ko jie te išspìto kai žydo bitės?! Užp. spisti; apspisti; atspisti; išspisti; nuspisti; paspisti; praspisti; prispisti; suspisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspįsti — intr.; Q257, Ser imti spįsti, suspindėti: Kaip tik pirmieji spinduliai išspindo, rodos, visas vanduo po jais pažaliavo Žem. spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; paspįsti; praspįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”